​​

  • Gränden har stängt för året!           Varmt Välkomna nästa år !

           

   

     Gränden ligger som en skyddad tillflykt, med bara himlen som tak.

               Den som en gång funnit vägen hit söker sig gärna åter.

              

     

              

                                            Öppettider

Måndag-Torsdag  16.00-23.00
Fredag                    15.00-01.00
Lördag                    17.00-01.00​

​                 

                        Adress: Stadt Hamburgsgatan 2

                                      040/12 38 95​

 

           

           Grändens men ​

       GGgg​

​MEMm

Swing Inn AB / Malmborgsgatan 7 / 211 38 Malmö