Integritetspolicy


Swing Inn AB värnar om våra kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Malmbergs behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Denna policy hjälper dig som kund att förstå vilken slags information som Swing Inn samlar in, vad den används till och hur vi på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har. Swing Inn AB är personuppgiftsansvarig, kontaktinformation framgår nedan.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter behandlas av Swing Inn AB för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du som kund har lämnat till oss i samband med att du blir registrerad som kund, dvs företagsnamn, organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer, e-post och kontaktperson.

Vad används personuppgifterna till? Vilken är den legala grunden för behandlingen? Hur länge sparas personuppgifterna?

  1. För att hantera offerter, beställningar, köp och returer/reklamationer
  2. För att hantera och genomföra bokningar
  3. För att hantera och ombesörja leverans av beställda produkter & tjänster
  4. För att hantera fakturering, returer/reklamationer och administration
  5. För att marknadsföra våra produkter med hjälp av kampanjer och erbjudanden. Kommunikationskanalerna är post, e-post och sms. Personuppgifter kan också användas för utskick i samband med aktiviteter i våra verksamheter.
  6. För att kunna göra uppföljning, kundanalyser och ta fram statistik
  7. För annan kommunikation via vår kundtjänst, tex för att besvara frågor, hantera reklamationer och ge bokningsinformation
  8. För att kunna genomföra kundundersökningar

Legal grund för hanteringen: Swing Inn AB hanterar personuppgifterna med stöd av rättslig grund/fullgörande av avtal när vi hantera order, tillhandahåller beställda produkter, kontakt via kundsupporten, kundlogin till webshopen och analyser. Rättsligt krav för hantering av fakturering och kontantnotor. Med stöd av berättigat intresse hanterar vi personuppgifter för direktmarknadsföring av de produkter & tjänster som vi tror ni kan vara intresserade av. Med stöd av berättigat intresse genomför vi kundundersökningar för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifterna registreras i vårt kundregister och sparas så länge du är kund hos oss. I vissa fall kan uppgifterna sparas längre tid på grund av lagstiftning som vi måste uppfylla. 


Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Swing Inn AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller kommunikationstjänster m.fl. i syfte att genomföra aktiviteter för Swing Inn AB´s räkning.

Ur dataskyddshänseende kallas leverantörer som behandlar personuppgifter för Swing Inn AB räkning för personuppgiftsbiträden. Avtal skrivs med dem för att säkerställa att de hanterar personuppgifterna enligt lagen och enligt våra krav. Vi ställer samma krav på säkerhet på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna.

Några av våra leverantörer som behandlar personuppgifter har delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES området (så kallade ”tredje land”). Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

I förekommande fall delar vi personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller, det kan gälla myndigheter (ex polis, skatteverket), räddningstjänst och domstolar.

Dina rättigheter

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig

Du har rätt att få registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som kund som vi har registrerat. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig, bifoga även en kopia av id-handling av ägare eller person i ledande befattning på företaget. Därmed vet vi att det är en behörig person som önskar detta utdrag. Begäran skickar du till adressen nedan, märk kuvertet "Registerutdrag personuppgifter".


Rätt att får data rättad eller raderad

Swing Inn AB ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker felaktiga data om dig som kund har du rätt att begära att detta rättas eller kompletteras. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade. Om Swing Inn AB behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.


Rätt att invända mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse

Swing Inn AB behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring vilket stödjer sig på berättigat intresse. Du har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring.


Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Swing Inn AB till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Avböja elektronisk direktmarknadsföring

Swing Inn AB kan komma att använda din e-postadress och/eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte önskar direktmarknadsföring via dessa kanaler är du välkommen att begära att framtida utskick stoppas. Följ i sådana fall den länk som finns längst ned i utskicket så vi kan införa en reklamspärr för den kommunikationskanalen. Kontakt kan även göras via kontaktuppgifterna nedan.

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din enhet och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Svensk lag (lagen om elektronisk kommunikation, 2003:389) kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas temporär cookie (session cookie) och den andra kallas permanent cookie. En temporär cookie skickas till din enhet för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. Denna typ av cookie lagras inte på din enhet, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot på din enhet och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din enhets IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Swing Inn AB använder sig av båda dessa cookies på vår webbplats.


Swing Inn AB
Malmborgsgatan 7
211 38 Malmö
Org. Nr:556190-8541

Telefon: 040-12 91 20
E-post: gdpr@malmborgen.nu