ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR

Dessa tävlingsvillkor gäller tävlingar som genomförs av Swing Inn AB på Facebook och Instagram.

För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera dessa Allmänna Tävlingsvillkor.

 • Om ditt bidrag innehåller produkter så ska dessa vara från Swing Inn AB.

 • Om ditt bidrag är en bild eller film på skall samtliga personer som avbildats vara medvetna och ha godkänt publicering av bilden.

 • Ditt bidrag måste vara oss tillhanda innan tävlingens avslut.

 • De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att administrera tävlingen. Om du önskar rättelse eller mer information kring personuppgiftsbehandling ber vi dig att kontakta oss via mail. Genom att skicka in ditt bidrag godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar nödvändiga personuppgifter kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

 • Flera bidrag per person är tillåtet men varje bidrag måste vara unikt.

 • Anställda och deras anhöriga på Swing Inn AB eller på eventuell kommunikationsbyrå knuten till kampanjen kan inte tävla.

 • Vinnaren utses av en jury*. Juryn utser vinnarna baserat på det bidrag som juryn anser är det bästa. Juryns beslut kan ej överklagas och beslutet behöver ej motiveras.

 • Vinnarna kommer att bli kontaktade via Facebook/Instagram.

 • Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.

 • Swing Inn AB tar ej ansvar för om tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit försenade och tar ej ansvar för tekniska problem som kan påverka anmälan eller slutresultatet.

 • Genom att skicka in ditt bidrag överlåter du dina rättigheter till bidraget, inklusive upphovsrätten till bilder m.m., till Swing Inn AB. Detta innebär att vi har rätten att publicera hela eller delar av bidraget i våra digitala kanaler, dock alltid i enlighet med svensk lag och god sed.

 • För att kunna vinna priset måste du lämna namn och kompletta adressuppgifter. Om Swing Inn AB inte får in dessa uppgifter inom 14 dagar från dess att vinnarna har utsetts så har Swing Inn AB rätt att ge priset till en reservvinnare.

 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag som är stötande.


* Juryn består av representanter på Swing Inn AB. Juryns beslut är slutgiltigt.